İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Bir Alt Ağdaki Bilgisayar Sayısına Göre Hesaplama

ÖRNEK 1:

BİR BİLGİSAYARIN IP’Sİ : 150.75.80.2
STABDART B SINIFI MASKESİ: 255.255.0.0
________________________________________AND
BULUNDUĞU AĞ NUMARASI : 150.75.0.0

BU AĞDAKİ HOST BİTLERİNİN SAYISI : 16
BU AĞDAKİ HOST SAYISI : 2^16 = 65536
BU AĞDAKİ BİLGİSAYAR SAYISI : 2^16 – 2 = 65536 – 2 = 65534

BU AĞI 5 ER BİLGİSAYARLIK ALT AĞLARA BÖLERSEK.

2^n-2 >= 5

2^n >= 7

Host bitlerinin sayısı n=3 çıkar.

ALT AĞ MASKESİ : 11111111.11111111.11111111.11111000 OLUR
255 . 255 . 255 . 248

STANDART OLSAYDI BU AĞDA : 2^16 = 65536 HOST OLACAKTI
ŞİMDİ İSE BİR ALT AĞDA : 2^3 = 8 HOST OLACAK

YANİ BU AĞI 65536/8= 8192 TANE ALT AĞA BÖLMÜŞ OLUYORUZ.

IP : 150.75.0.40.
MASK: 255.255.255.248


AĞ NO: 150.75.0.0

IP : 150.75.0.11
MASK: 255.255.255.248


AĞ NO: 150.75.0.8

IP : 150.75.0.6
MASK: 255.255.255.248


AĞ NO: 150.75.0.0

ALT AĞLAR ŞU ŞEKİLDE OLUŞUR:

ALT AĞ 1 :


AĞ NO : 150.75.0.0
BİLG IP: 150.75.0.1
BİLG IP: 150.75.0.2
BİLG IP: 150.75.0.3
BİLG IP: 150.75.0.4
BİLG IP: 150.75.0.5
BİLG IP: 150.75.0.6
BROADCAST IP : 150.75.0.7


ALT AĞ 2 :


AĞ NO : 150.75.0.8
BİLG IP: 150.75.0.9
BİLG IP: 150.75.0.10
BİLG IP: 150.75.0.11
BİLG IP: 150.75.0.12
BİLG IP: 150.75.0.13
BİLG IP: 150.75.0.14
BROADCAST IP : 150.75.0.15


ALT AĞ 3 :


AĞ NO : 150.75.0.16
BİLG IP: 150.75.0.17
BİLG IP: 150.75.0.18
BİLG IP: 150.75.0.19
BİLG IP: 150.75.0.20
BİLG IP: 150.75.0.21
BİLG IP: 150.75.0.22
BROADCAST IP : 150.75.0.23


ALT AĞ 4 :


AĞ NO : 150.75.0.24
BİLG IP: 150.75.0.25
BİLG IP: 150.75.0.26
BİLG IP: 150.75.0.27
BİLG IP: 150.75.0.28
BİLG IP: 150.75.0.29
BİLG IP: 150.75.0.30
BROADCAST IP : 150.75.0.31


ALT AĞ 5 :


AĞ NO : 150.75.0.32
BİLG IP: 150.75.0.33
BİLG IP: 150.75.0.34
BİLG IP: 150.75.0.35
BİLG IP: 150.75.0.36
BİLG IP: 150.75.0.37
BİLG IP: 150.75.0.38
BROADCAST IP : 150.75.0.39

ALT AĞ 8192 :


AĞ NO : 150.75.255.248
BİLG IP: 150.75.255.249
BİLG IP: 150.75.255.250
BİLG IP: 150.75.255.251
BİLG IP: 150.75.255.252
BİLG IP: 150.75.255.253
BİLG IP: 150.75.255.254
BROADCAST IP : 150.75.255.255


ÖRNEK 2:

SORU:
208.234.23.0 ağını bir alt ağda 12 bilgisayar bağlanacak şekilde alt ağlara bölünüz.

CEVAP:
Bilgisayar sayısı: 2^n-2 = 12
Host Sayısı : 2^n >= 14 —-> 2^n = 16

Host bitleri sayısı: n = 4


Subnet Mask: 11111111 11111111 11111111 11110000

255 255 255 240

STANDART OLSAYDI BU AĞDA : 2^8 = 256 HOST OLACAKTI
ŞİMDİ İSE BİR ALT AĞDA : 2^4 = 16 HOST OLACAK

DOLAYI İLE BU AĞI 256/16 = 16 TANE ALT AĞA BÖLMÜŞ OLUYORUZ.


ALT AĞLAR ŞU ŞEKİLDE OLUŞUR:

208.234.23.0 : 1.AĞIN AĞ NUMARASI
208.234.23.1
208.234.23.2
208.234.23.3
208.234.23.4
208.234.23.5
208.234.23.6
208.234.23.7
208.234.23.8
208.234.23.9
208.234.23.10
208.234.23.11
208.234.23.12
208.234.23.13
208.234.23.14
208.234.23.15 : 1.AĞIN BROADCAST IP’Sİ


208.234.23.16 : 2.AĞIN AĞ NUMARASI
208.234.23.17
208.234.23.18
208.234.23.19
208.234.23.20
208.234.23.21
208.234.23.22
208.234.23.23
208.234.23.24
208.234.23.25
208.234.23.26
208.234.23.27
208.234.23.28
208.234.23.28
208.234.23.30
208.234.23.31 : 2.AĞIN BROADCAST IP’Sİ


208.234.23.32 : 3.AĞIN AĞ NUMARASI
208.234.23.33
208.234.23.34
208.234.23.35
208.234.23.36
208.234.23.37
208.234.23.38
208.234.23.39
208.234.23.40
208.234.23.41
208.234.23.42
208.234.23.43
208.234.23.44
208.234.23.45
208.234.23.46
208.234.23.47 : 3.AĞIN BROADCAST IP’Sİ


…..
…..

…..

208.234.23.240 : 16.AĞIN AĞ NUMARASI
208.234.23.241
208.234.23.242
208.234.23.243
208.234.23.244
208.234.23.245
208.234.23.246
208.234.23.247
208.234.23.248
208.234.23.249
208.234.23.250
208.234.23.251
208.234.23.252
208.234.23.253
208.234.23.254
208.234.23.255 : 16.AĞIN BROADCAST IP’Sİ


İSPATLAMA:


IP:208.234.23.39 : 11010000.11101010.00010111.00100111

MASKE : 255.255.255.240 : 11111111 11111111 11111111 11110000

AĞ NO:208.234.23.32 : 11010000.11101010.00010111.00100000


IP:208.234.23.27 : 11010000.11101010.00010111.00011011

MASKE : 255.255.255.240 : 11111111 11111111 11111111 11110000

AĞ NO:208.234.23.16 : 11010000.11101010.00010111.00010000

ÖRNEK 3:

SORU:
130.54.60.20 Ip’sinin bulunduğu ağı 5 ‘er adet bilgisayar bağlanacak alt ağlara bölünüz.
B SINIFI BİLGİSAYARIN BULUNDUĞU AĞ NUMARASI : 130.54.0.0 OLUR

CEVAP:
Bilgisayar sayısı: 2^n-2 = 5
Host Sayısı : 2^n >= 7 —-> 2^n = 8

Host bitleri sayısı: n = 3


Subnet Mask: 11111111 11111111 11111111 11111000

255 255 255 248

STANDART OLSAYDI BU AĞDA : 2^16 = 65536 HOST OLACAKTI
ŞİMDİ İSE BİR ALT AĞDA : 2^3 = 8 HOST OLACAK

DOLAYI İLE BU AĞI 65536/8 = 8192 TANE ALT AĞA BÖLMÜŞ OLUYORUZ.


ALT AĞLAR ŞU ŞEKİLDE OLUŞUR:

130.54.0.0 : 1. Alt Ağın Ağ Numarası
130.54.0.1
130.54.0.2
130.54.0.3
130.54.0.4
130.54.0.5
130.54.0.6

130.54.0.7 : 1. Alt Ağın Broadcast IP

130.54.0.8 : 2.Alt Ağın Ağ Numarası
130.54.0.9
130.54.0.10
130.54.0.11
130.54.0.12
130.54.0.13
130.54.0.14

130.54.0.15 : 2.Alt Ağın Broadcast IP

130.54.0.16 : 3.Ağın Ağ Numarası
130.54.0.17
130.54.0.18
130.54.0.19
130.54.0.20
130.54.0.21
130.54.0.22
130.54.0.23 : 3.Alt Ağın Broadcast IP

İSPATLAMA:


IP : 130.54.0.20 : 10000010.00110110.00000000.00010100

MASK : 255.255.255.248 : 11111111.11111111.11111111.11111000

NET.ID: 130.54.0.16 : 10000010.00110110.00000000.00010000


IP : 130.54.0.12 : 10000010.00110110.00000000.00001100

MASK : 255.255.255.248 : 11111111.11111111.11111111.11111000

NET.ID: 130.54.0.8 : 10000010.00110110.00000000.00001000


IP : 130.54.0.5 : 10000010.00110110.00000000.00000101

MASK : 255.255.255.248 : 11111111.11111111.11111111.11111000

NET.ID: 130.54.0.0 : 10000010.00110110.00000000.00000000


ÖRNEK 4:

SORU:
10.39.8.24 BİLGİSAYARININ BULUNDUĞU AĞI BİR ALT AĞDA EN AZ 25 BİLGİSAYAR OLACAK ŞEKİLDE ALT AĞLARA BÖLÜNÜZ.

CEVAP:
BU BİLGİSAYARIN BULUNDUĞU AĞ 10.0.0.0 AĞIDIR.

Bilgisayar sayısı: 2^n-2 = 25
Host Sayısı : 2^n >= 27 —-> 2^n = 32

Host bitleri sayısı: n = 5


Subnet Mask: 11111111 11111111 11111111 11100000

255 255 255 224

STANDART OLSAYDI BU AĞDA : 2^24 = 16777216 HOST OLACAKTI
ŞİMDİ İSE BİR ALT AĞDA : 2^5 = 32 HOST OLACAK

DOLAYI İLE BU AĞI 16777216/32 = 524288 TANE ALT AĞA BÖLMÜŞ OLUYORUZ.


ALT AĞLAR ŞU ŞEKİLDE OLUŞUR:

10.0.0.0 : 1.AĞIN AĞ NUMARASI
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.3
10.0.0.4
10.0.0.5
10.0.0.6
10.0.0.7
10.0.0.8
10.0.0.9
10.0.0.10
10.0.0.11
10.0.0.12
10.0.0.13
10.0.0.14
10.0.0.15
10.0.0.16
10.0.0.17
10.0.0.18
10.0.0.19
10.0.0.20
10.0.0.21
10.0.0.22
10.0.0.23
10.0.0.24
10.0.0.25
10.0.0.26
10.0.0.27
10.0.0.28
10.0.0.29
10.0.0.30
10.0.0.31 : 1.AĞIN BROADCAST IP’Sİ


10.0.0.32 : 2.AĞIN AĞ NUMARASI
10.0.0.33
10.0.0.34
10.0.0.35
10.0.0.36
10.0.0.37
10.0.0.38
10.0.0.39
10.0.0.40
10.0.0.41
10.0.0.42
10.0.0.43
10.0.0.44
10.0.0.45
10.0.0.46
10.0.0.47
10.0.0.48
10.0.0.49
10.0.0.50
10.0.0.51
10.0.0.52
10.0.0.53
10.0.0.54
10.0.0.55
10.0.0.56
10.0.0.57
10.0.0.58
10.0.0.59
10.0.0.60
10.0.0.61
10.0.0.62

10.0.0.63 : 2.AĞIN BROADCAST IP’Sİ

…..
…..

…..

10.255.255.224 : 524288.AĞIN AĞ NUMARASI
10.255.255.225
10.255.255.226
10.255.255.227
10.255.255.228
10.255.255.229
10.255.255.230
10.255.255.231
10.255.255.232
10.255.255.233
10.255.255.234
10.255.255.235
10.255.255.236
10.255.255.237
10.255.255.238
10.255.255.239
10.255.255.240
10.255.255.241
10.255.255.242
10.255.255.243
10.255.255.244
10.255.255.245
10.255.255.246
10.255.255.247
10.255.255.248
10.255.255.249
10.255.255.250
10.255.255.251
10.255.255.252
10.255.255.253
10.255.255.254
10.255.255.255 : 524288.AĞIN BROADCAST IP’Sİ


İSPATLAMA:


IP:10.0.0.44 : 00001010.00000000.00000000.00101100

MASKE : 255.255.255.224 : 11111111 11111111 11111111 11100000

AĞ NO:10.0.0.32 : 00001010.00000000.00000000.00100000


IP:10.255.255.250 : 00001010.11111111.11111111.11111010

MASKE : 255.255.255.224 : 11111111 11111111 11111111 11100000

AĞ NO:10.255.255.224 : 00001010.11111111.11111111.11100000


IP:10.0.0.8 : 00001010.00000000.00000000.00001000

MASKE : 255.255.255.224 : 11111111 11111111 11111111 11100000

AĞ NO:10.0.0.0 : 00001010.00000000.00000000.00000000

ÖRNEK 5:

SORU:
180.15.27.9 BİLGİSAYARININ BULUNDUĞU AĞI BİR ALT AĞDA EN AZ 100 BİLGİSAYAR OLACAK ŞEKİLDE ALT AĞLARA BÖLÜNÜZ.

CEVAP:
BU BİLGİSAYARIN BULUNDUĞU AĞ 180.15.0.0 AĞIDIR.

Bilgisayar sayısı: 2^n-2 = 100
Host Sayısı : 2^n >= 102 —-> 2^n = 128

Host bitleri sayısı: n = 7


Subnet Mask: 11111111 11111111 11111111 10000000

255 255 255 128

STANDART OLSAYDI BU AĞDA : 2^16 = 65536 HOST OLACAKTI
ŞİMDİ İSE BİR ALT AĞDA : 2^7 = 128 HOST OLACAK

DOLAYI İLE BU AĞI 65536/128 = 512 TANE ALT AĞA BÖLMÜŞ OLUYORUZ.


ALT AĞLAR ŞU ŞEKİLDE OLUŞUR:

180.15.0.0 : 1.AĞIN AĞ NUMARASI


..
.

180.15.0.127 : 1.AĞIN BROADCAST IP’Sİ

180.15.0.128 : 2.AĞIN AĞ NUMARASI..

180.15.0.255 : 2.AĞIN BROADCAST IP’Sİ

180.15.1.0 : 3.AĞIN AĞ NUMARASI
.
..
.

180.15.1.127 : 3.AĞIN BROADCAST IP’Sİ

180.15.1.128 : 4.AĞIN AĞ NUMARASI


180.15.1.255: 4.AĞIN BROADCAST IP’Sİ

….
….


İSPATLAMA:


IP: 180.15.0.5 : 10110100.00001111.00000000.00000101

MASKE : 255.255.255.128 : 11111111 11111111 11111111 10000000

AĞ NO: 180.15.0.0 : 10110100.00001111.00000000.00000000


IP: 180.15.0.9 : 10110100.00001111.00000000.00001001

MASKE : 255.255.255.128 : 11111111 11111111 11111111 10000000

AĞ NO: 180.15.0.0 : 10110100.00001111.00000000.00000000


IP: 180.15.0.130 : 10110100.00001111.00000000.10000010

MASKE : 255.255.255.128 : 11111111 11111111 11111111 10000000

AĞ NO: 180.15.0.128 : 10110100.00001111.00000000.10000000

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir