İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Dr. Mehmet BALCI

Öne çıkarılan

NESNE TABANLI PROGRAMLAMA 2023

Aşağıdaki linklere tıklayarak indirebilirsiniz. Not: Drive bağlantılarındaki dosyaları indirebilmek için @ktun.edu.tr uzantılı mail adreslerinizle oturum açmış olmak zorundasınız. Farklı bir hesapla dosyalara erişemezsiniz. Lütfen bunun…

AĞ TEMELLERİ SUNULAR_2023

Linke tıklayarak ders sunularını idirebilirsiniz. https://drive.google.com/file/d/1_aIbc5kaLij_ekECF4qjVYTTY7FuIztb/view?usp=sharing

Alt Ağ Sayısına Göre Hesaplama

ÖRNEK 1: SORU:130.54.60.20 Ip’sinin bulunduğu ağı 15 adet alt ağa bölünüz. CEVAP:2^n >= 15 —> 2^n = 16 (15 adet alt ağ istemişti biz 16…

Bir Alt Ağdaki Bilgisayar Sayısına Göre Hesaplama

ÖRNEK 1: BİR BİLGİSAYARIN IP’Sİ : 150.75.80.2STABDART B SINIFI MASKESİ: 255.255.0.0 ________________________________________AND BULUNDUĞU AĞ NUMARASI : 150.75.0.0 BU AĞDAKİ HOST BİTLERİNİN SAYISI : 16BU AĞDAKİ…

7 Segment Displayin Yapısı ve Çevrim Tablosu

7 Segment displayleri öğrenmek için önce LED’in yapısını bilmek gerekir. LED: Led’ler elektronikte kullanılan en basit devre elemanı diyebileceğimiz diyotların ışık yayan bir türüdür. Led’ler tüm diyotlar…

Aritmetik İşlemler (Toplama, Çıkarma)

8 BİTLİK TOPLAMA: TOPLAMA İŞLEMİNDE İKİ TANE 8 BİTLİK SAYI TOPLANDIĞINDA SONUÇ 8 BİTE SIĞIYORSA CARRY FLAG=0, SONUÇ 8 BİTTEN BÜYÜK ÇIKARSA CARRY FLAG=1 OLUR. Örnekler:  h’05’  h’78’…

Mantıksal İşlemler (AND, OR, XOR)

ÖRNEKLER: 00011001 = H’19’ 11100111 = H’E7′ ________________AND 00000001 = H’01’ 00011001 = H’19’ 11000000 = H’C0′ ________________OR 11011001 = H’D9′ 00011001 = H’19’ 00000011…

COMF ve SWAPF Komutları

ÖRNEKLER: 01110010 = H’72’ COMF –> 10001101 = H’8D’ 01110010 + 10001101 = 11111111 H’72’ + H’8D’ = H’FF’ 01110010 = H’72’ SWAPF –> 00100111…

RRF-RLF (Sağa-Sola Döndürme) KOMUTLARI

ÖRNEK SORULAR: SORU 1: PORTB : B’01100101′ = H’65’ CF    : 1 RLF PORTB,F  ÇÖZÜM 1: PORTB : B’11001011′ = H’CB’  CF    :…

Alt Programlar

Konu Anlatım Videosu: Prog10 dosyalarını buradan indirebilirsiniz. Prog11 dosyalarını buradan indirebilirsiniz.

Çift (ya da çok) Döngülü Zaman Geciktirme İşlemleri

Konu Anlatım Videosu: KULLANDIĞIMIZ FORMÜLLERİ ANA FORMÜLDE YERİNE KOYALIM: SORULAR TEK DÖNGÜLÜ İÇİN ÖRNEKLER: SORU 1: OSİLATÖR FREKANSI: 10 Mhz. İSTENİLEN GECİKME: 300 µs. N=?…

Karşılaştırma Yaparak Döngü Düzenlemek (SUBLW, SUBWF, INCF, DECF)

Mikroişlemcilerde Karşılaştırma İşlemi Nasıl Yapılır? Assmbly komutlarımız arasında iki veriyi doğrudan karşılaştırmak üzere hazırlanmış IF benzeri bir komut yoktur. Bunun yerine karşılaştırma işlemi ÇIKARMA işlemi…

ISIS ÇİZİM İNDİR

Mikrodenetleyiciler dersi uygulamalarında kullanılacak ISIS devresi çizimini aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz. https://drive.google.com/drive/folders/1sWTw4MOYPI9gWmJePkQg9KiE0ZEA3jp_

Sayaç Kullanarak Döngü Kullanmak (DECFSZ) ve Butonlardaki Ark

Örnek Programlar Yukarıdaki akış diyagramında buton kontrolü yapılan BTFSC kodundan sonra NOP komutlarının kullanılması belirli bir miktar gecikme sağlamak içindir. Butonlarda meydana gelen arkın (dalgalanmanın)…

Bit Test Ederek Karar Verme Komutları

Örnek Programlar Prog3 dosyalarını buradan indirebilirsiniz. Prog4 dosyalarını buradan indirebilirsiniz. Prog5 dosyalarını buradan indirebilirsiniz.

Veri Transferi Komutları

ÖRNEK PROGRAMLAR Prog1 dosyalarını buradan indirebilirsiniz.. Bir Register’ın içerisindeki bitleri komple 0 yapmak için kullanılan temizleme komutları vardır. Bu işlemi her W Regiter’ı için hem…

Biçimsel Olarak Komutların Sınıflandırılması

PIC Programlamada komutlar biçimsel olarak 4’e ayrılır. ·       Byte Yönlendirmeli Komutlar: 1 Byte yani 8 Bitlik veri ile üzerinde işlem yapan komutlardır. ·       Bit Yönlendirmeli Komutlar: Sadece 1 Bitlik veri ile…

ASSEMBLY İLE PROGRAM YAZMA

ASSEMBLY NEDİR? Mikro işlemci komutlarından oluşan programlama dilinin adıdır. Assembly donanıma hükmeden en alt seviyeli programlama dilidir. Kodlar text (metin) olarak yazılırlar. Kodların donanım tarafından yürütülmesi için derlenmesi, yani Hexadecimal…

PIC16F84’ün BELLEKLERİ

PIC16F84’ün BELLEKLERİ Program Belleği ·       EEPROM (Flash Bellek) yapısındadır. ·       Program çalışırken sadece okunabilir. Belleğe yeni bir program kodu yazdırılması ancak PIC durdurulduktan sonra mümkündür. ·       1024 adet bellek…

FREKANS ve PERİYOT

FREKANS Bir kare dalga sinyalin sıklığını ifade etmek için kullanılan terimdir. 1 sn içerisinde meydana gelen tam kare dalga sayısına denir. F ile gösterilir. Birimi Hertz (Hz)‘dir. PERİYOT Kare dalgaların…

OSİLATÖR (Kare Dalga Üreteci) TİPLERİ

Osilatörler hem frekans sınırları hem de üretildikleri devre elemanlarının yapıları dikkate alınarak bazı standart tipler belirlenmiştir. Bu tipler programlama esnasında PIC’deki konfigürasyon bitlerine yazılır. RC…

PIC16F84’ ün YAPISI

RA ve RB Portları: RA ve RB şeklinde gösterilen uçlar dijital giriş/çıkış portlarıdır. Toplam 13 tanedir. Giriş çıkış portlarından 2 tür akım geçer. Sink (Çökme)…

MİKRO DENETLEYİCİ (MikroController)

MİKRODENETLEYİCİ (MikroController) Mikrodenetleyiciler, bilgisayar sistemlerinde bulunan temel donanım bileşenlerinin bir çip içerisinde toplanmasıyla oluşturulmuş mikrobilgisayar sistemleridir. Bir mikro denetleyicide bulunan temel birimler şunlardır. ·       Mikroişlemci ·       RAM…

BELLEKLER TÜRLERİ

1.       RAM (Random Access Memory) Rastgele Erişimli Bellek kelimelerini baş harflerinden oluşan bir isme sahiptir. Bu ismi çalışma yapısından alır. Bu tip belleklerde bir bellek hücrelerine…

YOL SİSTEMLERİ

1.       Veri Yolu: İşlemciden diğer birimlere (Bellek ya da çevre birimleri) ya da onlardan işlemciye verilerin iletildiği yoldur. Veri yolunun uzunluğu kelime uzunluğu (mikro işlemcinin bir saat darbesinde işlediği…

MİKROİŞLEMCİ ve MİKRO BİLGİSAYAR SİSTEMİ

MİKROİŞLEMCİ NEDİR? Merkezi işlem birimi (MİB-CPU) olarak adlandırılır. Bir program komutlarının yapmak istediği işlemleri icra eder.  Bu yüzden bilgisayar sisteminin beynidir. Elektronik olan hemen her…